[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>M&eacute;s de 19 anys al seu costat !<\/p>\r\n<p>Jorcan Serveis Immobiliaris &eacute;s una empresa ubicada a la comarca d'Osona, concretament al centre de la ciutat de Vic.<\/p>\r\n<p>Nosaltres Som assessors immobiliaris, experts en la gesti&oacute; de la compra-venda, lloguer i administraci&oacute; de patrimoni de tot tipus d'immobles.<\/p>\r\n<p>Fidels a la nostra filosofia de treball i fruit de molts anys d'experi&egrave;ncia, sabem que com a empresa referent del sector tenim l'obligaci&oacute; i comprom&iacute;s d'oferir als nostres clients el millor servei juntament amb la m&agrave;xima professionalitat possible.<\/p>\r\n<p>Som conscients i entenem que una de les decisions m&eacute;s important en la vida d'una persona &eacute;s quan arriba el moment de comprar o vendre un immoble, el nostre equip de professionals estan altament preparats i quilificats&nbsp; per cobrir les seves necessitats, per davant de tot entenem que treballem amb persones i escoltem les vostres inquietuds, d'aquesta manera podem desenvolupar un pla de m&agrave;rqueting personalitzat a l'altura de la seva petici&oacute;.<\/p>\r\n<p>Jorcan Serveis Immobiliaris som cofundadors i formem part de l'associaci&oacute; Apiala Osona, gr&agrave;cies a formar part d'aquest col&middot;lectiu tant exclusiu tots els compradors i&nbsp; venedors obtindran beneficis i&nbsp; avantatges a l'hora de&nbsp; comprar o vendre el seu immoble.<\/p>\r\n<p>S&oacute;n moltes les entitats banc&agrave;ries que m al llarg de m&eacute;s de set anys han confiat en la nostra empresa i els hem ajudat&nbsp; a comercialitzar els seus immobles arreu de tot Catalunya.<\/p>\r\n<p>Per altre part , Jorcan Serveis Immobiliaris s&oacute;m experts en l'administraci&oacute; de Patrimoni de tot tipus d'immobles, actualment administrem de manera global una gran varietat de pisos i locals comercials&nbsp; de lloguer ,&nbsp; d'aquesta manera el propietari t&eacute; la tranquil&middot;litat que es mereix i nosaltres som els encarregats a solucionar qualsevol incid&egrave;ncia que pugui oc&oacute;rrer amb el llogater.<\/p>\r\n<p>A difer&egrave;ncia d'altres immobili&agrave;ries, nosaltres tenim una metodologia pr&ograve;pia i constatada per aconseguir complir les expectatives dels nostres clients i satisfer les seves necessitats.<\/p>\r\n<p>Gr&agrave;cies a la nostra experi&egrave;ncia ens hem convertit en un dels principals referents de el sector immobiliari de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona.<\/p>\r\n<p>La fidelitat dels nostres clients, &eacute;s la nostra millor publicitat, a tots ells volem agrair la confian&ccedil;a dipositada en nosaltres durant el llarg de tants anys .<\/p>\r\n<p>Recordeu, Jorcan Serveis Immobiliaris treballarem per a vost&egrave; amb la mateixa efic&agrave;cia que si ho f&eacute;ssim per nosaltres.<\/p>\r\n<p>Rebi una cordial salutaci&oacute;<\/p>\r\n<p>Atentament<\/p>\r\n<p>Jorcan Serveis Immobiliaris<\/p>\r\n<p>Albert Canudas Perarnau<\/p>\r\n<p>Josep M&ordf; Lopez Tortosa<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Més de 19 anys al seu costat !

Jorcan Serveis Immobiliaris és una empresa ubicada a la comarca d'Osona, concretament al centre de la ciutat de Vic.

Nosaltres Som assessors immobiliaris, experts en la gestió de la compra-venda, lloguer i administració de patrimoni de tot tipus d'immobles.

Fidels a la nostra filosofia de treball i fruit de molts anys d'experiència, sabem que com a empresa referent del sector tenim l'obligació i compromís d'oferir als nostres clients el millor servei juntament amb la màxima professionalitat possible.

Som conscients i entenem que una de les decisions més important en la vida d'una persona és quan arriba el moment de comprar o vendre un immoble, el nostre equip de professionals estan altament preparats i quilificats  per cobrir les seves necessitats, per davant de tot entenem que treballem amb persones i escoltem les vostres inquietuds, d'aquesta manera podem desenvolupar un pla de màrqueting personalitzat a l'altura de la seva petició.

Jorcan Serveis Immobiliaris som cofundadors i formem part de l'associació Apiala Osona, gràcies a formar part d'aquest col·lectiu tant exclusiu tots els compradors i  venedors obtindran beneficis i  avantatges a l'hora de  comprar o vendre el seu immoble.

Són moltes les entitats bancàries que m al llarg de més de set anys han confiat en la nostra empresa i els hem ajudat  a comercialitzar els seus immobles arreu de tot Catalunya.

Per altre part , Jorcan Serveis Immobiliaris sóm experts en l'administració de Patrimoni de tot tipus d'immobles, actualment administrem de manera global una gran varietat de pisos i locals comercials  de lloguer ,  d'aquesta manera el propietari té la tranquil·litat que es mereix i nosaltres som els encarregats a solucionar qualsevol incidència que pugui ocórrer amb el llogater.

A diferència d'altres immobiliàries, nosaltres tenim una metodologia pròpia i constatada per aconseguir complir les expectatives dels nostres clients i satisfer les seves necessitats.

Gràcies a la nostra experiència ens hem convertit en un dels principals referents de el sector immobiliari de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona.

La fidelitat dels nostres clients, és la nostra millor publicitat, a tots ells volem agrair la confiança dipositada en nosaltres durant el llarg de tants anys .

Recordeu, Jorcan Serveis Immobiliaris treballarem per a vostè amb la mateixa eficàcia que si ho féssim per nosaltres.

Rebi una cordial salutació

Atentament

Jorcan Serveis Immobiliaris

Albert Canudas Perarnau

Josep Mª Lopez Tortosa


Cargando datos. Un momento, por favor...